“Orestes” Euripides (Electra) — Directed by Yannis Houvardas — National Theatre of Greece 2010

A great challenge for Stefania to be re-measured with Electra, this time in Euripides “Orestis”. She received great critics for the very different way of approach that in no way reminded anything of her old interpretation .

Cast:
Orestes: Nikos Kouris
Electra: Stefania Goulioti
Menelaus: Akyllas Karazisis
Phrygian: Nikos Karathanos
Helen: Tania Tripi
Hermione: Georgianna Dalara
Tyndareus: Christos Stergioglou
Messenger: Manolis Mavromatakis
Pylades: Kostas Vasardanis
Apollo: Giorgos Glastras
Chorus: Polyxeni Aklidi, Lambrini Angelidou, Iro Bezou, Iro Chioti, Konstantinos Gavalas, Anna Kalaitzidou, Kora Karvouni, Yannis Klinis, Zoe Kyriakidou, Rinio Kyriazi, Lena Papaligoura, Virginia Tamparopoulou, Thanos Tokakis, Giorgos Tzavaras, Eleni Vergeti


Performance